Yarışma kuralları

Katılım

 • Wallenberg VaBB’a her üniversite bir takımla katılır.
 • Üniversite takımları en az üç, en fazla beş kişiden oluşur. Üç kişilik bir takımda en fazla iki, dört veya beş kişilik bir takımda ise en fazla üç erkek olabilir.
 • Yarışmaya yalnızca, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde faaliyet gösteren bir üniversitenin hukuk fakültesine kayıtlı öğrenciler katılabilir.
 • Katılım,
  • Eğer o üniversiteden tek takım yarışma başvurusu yaptıysa, söz konusu dosyanın belirtilen son teslim anına kadar R.Wallenberg VaBB Genel Koordinatörü’nün (GK) mail adresine mail gönderilmesiyle olur. Tek takımın katılması halinde, o hukuk fakültesi için daha önce bir iletişim kişisi (İK) belirlenmişse dahi, takım dosyayı İK’ye göndermek zorunda değildir. Yalnızca GK’ye göndermesi yeterlidir.
  • Eğer bir üniversitede birden fazla takım varsa katılım, o üniversitenin, bu yarışmayla ilgili olarak belirleyeceği İK’si tarafından yarışmacı dosyanın hangisi olduğunun zamanında bildirilmesi ile olur.
   • İK, yarışma takviminde dosyaların son teslim tarihi olarak belirtilmiş tarihten önce, ilgili üniversitenin hukuk fakültesi dekanlığı tarafından onaylanmış resmî bir yazıyla, adı ve iletişim bilgileri PDF formatında elektronik ortamda iletilen akademisyendir.
   • Bir hukuk fakültesinin yalnızca bir İK’si olabilir.
   • Şayet bir hukuk fakültesinde İK yoksa ve birbirinden haberdar olmayan birden fazla takım başvuru dosyası gönderdiyse GK, takımları mail yoluyla derhal uyarır ve takvimde İK’ye verilmiş olan yarışmacı takımı belirleme süresi içerisinde önce İK belirlenir ve ardından aynı süre içinde İK yarışmacı takımı GK’ye bildirir. Sürenin aşılması halinde o üniversiteden hiçbir takım yarışmacı olarak kabul edilmez.

Yarışma dosyası

 • Yarışmaya katılmak için hazırlanacak dosya, yarışma takviminde belirtilecek tarihte açıklanan varsayımsal olayla ilgili olarak, Anayasa Mahkemesi web sayfasında (anayasa.gov.tr) bulunan bireysel başvuru formunun elektronik ortamda doldurulmuş halinden ibarettir.
 • Dosya, her sene yarışma takviminde belirtilen tarih ve saatten önce, eğer o üniversiteden tek takım başvuruyorsa GK’ye; eğer birden fazla takım başvuruyorsa takımların hukuk fakültesinin İK’sine, R.Wallenberg VaBB GK’nin mail adresi (wallenberg.vabb@gmail.com) CC’ye eklenmek suretiyle,  PDF formatında ekli şekilde gönderilmesiyle teslim edilmiş sayılır. Başka herhangi bir yöntemle iletilen dosyalar teslim edilmiş sayılmaz.
 • Aynı fakülteden gönderilen dosyaların karışmaması için, takımlar dosyalarını “Üniversite adı – Takım üyelerinin soyadlarının baş harfi” şeklinde kaydedip mail’e eklenmiş olarak gönderir. (Örnek: Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencileri A. Bilgili, C. Görgülü, F. Kanat, T. Tatar ve D. Lale’den oluşan ekibin dosyasının kaydı “Bahcesehir – BGKTL” şeklinde olmalıdır.)
 • Başvurunun eklendiği mail’de takım üyelerinin ad-soyadları ve cinsiyetleri (kadın/erkek) açıkça yazılır.
 • Gönderilen her dosya için GK, ilgili takıma ve varsa İK’ye dosyanın teslim alındığına dair bir teyit mail’i gönderir.
 • Eğer bir hukuk fakültesinde birden fazla dosya teslimi varsa, İK, yarışma takviminde belirtilen süre içerisinde, kendi belirlediği bir yöntemle bu dosyalardan birini yarışma dosyası olarak belirler ve bu dosyanın hangisi olduğunu, belirtilen süre içerisinde GK’ye mail yoluyla bildirir. Sürenin aşılması halinde o üniversiteden hiçbir takım yarışmacı olarak kabul edilmez.
 • İK’nin belirtilen sürede yarışmacı takımı bildirmemesi halinde GK’nin, o üniversiteden hiçbir takımı yarışmacı olarak kabul etmeme hakkı veya gecikmenin gerekçelerini değerlendirerek başka bir çözüm bulma yetkisi vardır.

Başvuru formunun doldurulması

 • Başvuru formu, Anayasa Mahkemesi’nin resmî web sayfasında yayımlanmış olan Bireysel Başvuru Formu Kılavuzu‘na uygun şekilde elektronik ortamda, Times karakteri ve oniki punto büyüklüğünde doldurulur. Her halükarda, Form’un “IV-Açıklamalar – C” kısmı altı sayfayı geçemez.
 • Başvuru formunun “II – Başvurucu Bilgileri” ve “III – Temsilci Bilgileri” kısmı tamamen boş bırakılır.
 • Başvuru formunun hiçbir kısım veya bölümünde, formun hangi fakülteden gönderilmiş olduğunu açıkça yazan veya ima eden ya da bunun anlaşılmasına neden olan hiçbir ibare, ifade veya ek bulunamaz. Aksi takdirde, takım diskalifiye edilir.
 • Teslim süresi dolduktan sonra, teslim edilmiş başvuru formu üzerinde ve takım üyelerinde değişiklik yapılamaz. Bir takımın üyelerinden çeşitli nedenlerle ayrılma söz konusu olur ise de üye sayısı üçün altına düşemez ve cinsiyet kotası kuralı ihlâl edilemez. Üye sayısı üçün altına düşen veya cinsiyet kotasını artık yerine getiremeyen takım yarışmadan çekilmiş sayılır.

Finale kalan dosyaların belirlenmesi

 • Süresi içinde gönderilmiş olan tüm dosyalar, anayasa hukuku ve insan hakları hukuku alanında uzman üç kişiden oluşan Değerlendirme Grubu (DG) tarafından incelenir.
  • DG, tarafsızlık ve uzmanlık gözetilerek GK tarafından belirlenir.
  • DG üyelerinin kimliği, puan sıralaması açıklanıncaya kadar gizli tutulur.
 • GK, yarışmaya katılan tüm dosyaları, hangi üniversiteden geldiği anlaşılmayacak bir şekilde DG üyelerine iletir.
 • Her DG üyesi, kendine verilen tüm dosyaları en kötü sıfır, en iyi yüz olacak şekilde notlar.
 • Yarışma takviminde belirtilen tarihte, DG’nin kimlerden oluştuğu ile birlikte, DG üyelerinin hangi dosya için kaç puan verdiği, her bir DG üyesinin adı “A”, “B” ve “C” şeklinde gizlenerek, varsa gerekçeleriyle birlikte, web sayfasında açıklanır.
 • Toplam puanlara göre tüm dosyalar, hangi üniversiteden geldikleri belirtilmek suretiyle, web sayfasında listelenir. Toplamda en yüksek dört puanı alan dosyaların sahibi takımlar finalde yarışmaya hak kazanır.
 • En yüksek dört notu alan dosyalar, hangi üniversiteden geldikleri belli olacak şekilde final jürisine gönderilir.

Final yarışması

 • R.Wallenberg VaBB finali, yarışma takviminde belirtilen tarihte, bir önceki senenin kazanan takımının ev sahipliğinde gerçekleştirilir. Eğer bu mümkün olmazsa final, Bahçeşehir Üniversitesi’nin İstanbul Beşiktaş’taki kampüsünde gerçekleştirilir.
 • Aksi duyurulmadığı sürece, Yarışma’nın o sene düzenlendiği şehir dışından katılıp finale kalan takımların ulaşım ve konaklama ücretleri Raoul Wallenberg Enstitüsü tarafından karşılanır.
  • Karbon ayak izinin azaltılması amacıyla, 500 km altındaki mesafeler için otobüs, tren veya tek araba benzin ulaşım ücreti karşılanır. Uçakla ulaşım ücreti ancak 500 km ve üstü mesafeler için karşılanır. (Örnek olarak: İstanbul – Ankara arası 449,6 km, İstanbul – İzmir arası 478,6 km, İzmir – Ankara arası 585,9, Ankara – Diyarbakır 1000,5 km’dir.)
  • Konaklama yalnızca, Yarışma gününden önceki geceyi ve Yarışma gecesini kapsar.
 • Finalde yarışmaya hak kazanan üniversitelerin takımları, kurayla belirlenen sırayla jüri karşısına çıkar.
  • Jüri, DG üyesi olmayan, anayasa hukuku ve insan hakları hukuku alanında uzman akademisyen, yargıç ve/veya avukatlardan oluşur.
  • Jüri üyelerinin kim olduğu final gününden önce açıklanır.
 • Her takımın dosyasını savunmak için yirmi dakikası vardır. Bu süre, jüri başkanının savunmaya başlanması talimatıyla başlar. Jüri üyelerinin sunum sırasında sordukları soru ve takımın bu sorulara verdiği cevaplar sırasında süre durur.
 • Jürinin sunum sırasında sorduğu ancak takım sözcüsünün/sözcülerinin cevaplayamadığı sorular için, savunma süresinin sonuna eklenmek üzere, takıma beş dakikalık “son cevaplar” süresi tanınır.
 • Takımlar sunum sırasında ve beş dakikalık son cevap süresinde sunucu değiştirebilir. Son cevap bölümünde takım masasından konuşma yapılabilir.
 • Takımlar, makûl bir süre öncesinden bilgi vermek şartıyla, elektronik veya elektronik olmayan sunum tekniklerinden yararlanabilirler.
 • Bir takım jüri karşısındayken, diğer takımlar yarışmayı duyamayacakları ve göremeyecekleri bir ortamda, iletişim olanaklarından yoksun şekilde yarışma sırasını bekler.
 • Tüm takımların sunumlarını tamamlamasının ardından jüri, sıralamayı belirlemek üzere ara verir.
 • Jürinin değerlendirmesini tamamlamasının ardından -yalnızca- önce ikinci olan takım, ardından birinci olan takım açıklanır.

42 thoughts on “Yarışma kuralları

 1. Merhaba,
  Ben Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisiyim. Yarışma ile ilgili verdiğiniz bilgilerde yalnızca İstanbul’da yer alan birkaç üniversitenin katılabileceğini yazmışsınız, fakat bizler de Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencileri olarak yarşma içerisinde aktif biçimde yer almayı çok isteriz. Bu yarışmaya katılım için fakülte dekanlığıyla veya rektörlükle bağlantı kurulması gerekiyorsa elimizden geleni de yapmaya hazırız öğrenciler olarak. Bilkent Hukuk Fakültesi’nin de içinde bulunduğumuz senede yarışmaya dahil olmasının bir olanağı var mıdır diye merak ettiğim ve bu yönde bir talebim olduğu için bu mesajı size yazma ihtiyacı duydum.
  Teşekkürler

  Ilgın İşgenç

  Like

  1. Sayın Işgenç,
   Öncelikle gösterdiğiniz ilgi için çok teşekkür ederiz. Ancak, tamamen yeni bir formatla sekillendirdigimiz yarışmanın düzgün işleyip işlemeyecegini ve ne gibi sorunlarla karşılaşacağımızı görmek adına, bu sene sınırlı sayıda üniversitenin katılımına açık olmasına karar verdik. Bu seneki denemenin ardından, gelecek seneden itibaren yarışmaya katılım genişletilecek. Eğer az sayıda sorunla karşılaşırsak, gelecek sene yalnızca İstanbul üniversitelerine değil, doğrudan tüm üniversitelere açmamız söz konusu olabilir.
   Anlayışınız için şimdiden çok teşekkür ederiz. Umuyoruz gelecek sene görüşürüz.
   Saygılarımızla

   Like

 2. Merhaba
  Hangi ogrencilerin katilabilecegine dair bir sart var mi yoksa universitelerin iletisim kisisinin takdirine kalmis birsey mi? Bilgi alabilirsem sevinirim.
  Teşekkürler

  Like

  1. Selamlar,

   Üniversite’nin Hukuk Fakültesi’ne kayıtlı tüm öğrenciler, kendi takımlarını kurarak katılabilir. Ancak, bir fakülteden birden fazla takım çıkarsa, İK -kendi belirleyeceği bir yöntemle- bunlardan yalnızca birini yarışmacı takım olarak GK’ye bildirecek.

   Saygılar

   Like

 3. Merhaba ben Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi Simge Uyanıker.
  Yarışmaya Yeditepe Üniversitesi’nin neden katılmadığını ek olarak üniversite bazında katılmak istediğimiz takdirde prosedürsel olarak hangi yolları kullanabileceğimizi öğrenmek istiyorum.
  Şimdiden teşekkürler .

  Like

  1. Selamlar Simge,

   Bu sene yarışma için bir deneme senesi olacak. O yüzden önce sınırlı sayıda üniversite arasında yaparak çıkabilecek sorunları test edeceğiz. Nitekim şimdiye kadar bazı küçük aksaklıklar çıktı ve hallettik. Yani öğreniyoruz.

   Bu nedenle, Yeditepe Üniversitesi’nin bu sene için olmamasının öncelikli nedeni sayıyı sınırlandırmak zorunda oluşumuz. İkincil nedeni ise Yeditepe Hukuk Anayasa ABD’den kimseyle doğrudan ilişkimizin olmamasıydı. Bu sene, yarışmada sorun çıksa da nazımızın geçeceği akademisyenlerle çalışma yolunu seçtik. Biraz sabretmenizi istemek durumundayız. Gelecek seneden itibaren, tüm sorunlar halledilmiş şekilde, Türkiye’nin bütün hukuk fakültelerine açık bir yarışma olacak.

   İlgin için teşekkür ederiz. Bu sene izleyici, gelecek sene yarışmacı olarak bekleriz 🙂

   s.

   Like

 4. Selamlar.

  Yarışma kurallarında, sadece 1 takımla başvurulabileceği ve bu takımın hukuk fakültesi öğrencilerinden oluşabileceği yazılı. Buna göre bu takımı da İK belirleyecek. Ancak, Başvuru formunun doldurulması başlığı altında yer alan bilgilerde ”Aynı fakülteden gönderilecek dosyaların karışmaması için… gönderilir.” denmiş. Bu durumda bizim fakültemizden çıkan her takımın dosyaları ayrıca size gönderilecek mi? Yoksa İK önce yarışmaya katılacak takımı belirleyip sonra mı dosyaları gönderecek? Bu durumda İK hangi aşamada esas takımı belirleyecek?

  Aydınlatırsanız sevinirim.

  İyi çalışmalar.

  Like

  1. Selamlar,

   Yarışmanın en karışık kısmıyla ilgili bu soru için teşekkürler. Aydınlatmaya çalışayım: Yarışma dosyasının teslim tarihinde bütün takımlar dosyayı aynı anda hem GK’ye, hem de İK’lerine gönderecek. Eğer bir fakülteden yalnızca bir dosya gönderildiyse, yarışmacı takım o olacak. Dolayısıyla burada İK’nin “bizi temsil edecek takım budur” demesine dahi gerek yok.

   Ancak eğer bir fakülteden birden fazla dosya gönderildiyse, GK elindeki dosyalarla beklemeye başlayacak. O fakültenin İK’si, kendine verilen süre içerisinde, dosyalar arasından bir tanesini “bizim temsilcimiz bu” diyerek bildirecek. GK de o bildirilen dosyayı DG’ye gönderip, diğerlerini silecek. Böyle bir yöntem belirlememizin amacı, birden fazla dosya gönderildiği belirtilen fakültelerin takımlarının, tek bir dosya gönderilen fakültelerin takımlarından daha fazla bir hazırlık süresine sahip olması “ihtimalini” engellemek. Olmaz ya, eğer en başta dosyalar GK’ye gönderilmemiş olsaydı, aslında tek bir başvuru olan bir fakültenin İK’si “birden fazla başvuru var” diyerek takımlarına haksız şekilde süre kazandırabilirdi. Biz bunun olmayacağını biliyoruz, ancak yine de, hiçbir haksızlığa mahal vermemek için bu tür bir kural belirledik.

   Umarım açıklayıcı olmuştur.

   Saygılarımla

   Like

 5. Selamlar ve saygılar,

  1- Fakültemizden yarışmaya katılacak bir takım var. Anladığım kadarıyla, dosyalarını hazırladıktan sonra bu dosyaları İK’ye iletecekler ve İK, GK’ye gönderecek. Bunun dışında, ayrıca takımın hazırladığı dosyasını GK’ye göndermesi gerekiyor mu?

  2- İK’yi dosyayı göndermeden önce GK’ye bildirmek gerekiyor mu, yoksa takım dosyasını gönderirken bildirmek yeterli midir?

  İyi çalışmalar.

  Like

  1. Selamlar,
   Sırasıyla cevap vereyim ben de 🙂
   1) Takımlar dosyalarını İK ve GK’ye aynı anda gönderecek. Aynı mail’de de olur hatta. Eğer bir üniversiteden tek başvuru olursa İK’nin bu mail’i almaktan başka bir görevi olmayacak.
   2) İK’nin dosya teslim son tarihinden önce ve dosyanın gonderilmesinden önce mutlaka bildirilmesi gerekiyor. Bunu da dekanliktan onaylı bir yazının fotosu veya scan edilmiş dosyası mail atılmak suretiyle yapabilirsiniz.
   Saygılar ve başarılar.

   Like

 6. Merhabalar Serkan hocam;
  Bizim yazdığımız dilekçe 10 sayfayı geçiyor ancak anayasa iç tüzük kurallarına uygun olarak 10 sayfalık özet kısmını ekledik. Herhangi bir sorun oluşturur mu ?

  Like

  1. Selamlar,
   Formun II-B bölümünün en fazla 10 sayfa olması gerekmektedir. Eğer bunu aşarsanız bu bölümün 10 sayfalık bir özetinin yazılması gerekmekte. Eğer bu şekilde gönderirseniz herhangi bir sorun olmayacaktır.

   Kolay gelsin, başarılar.

   Like

 7. Oncelikle tesekkurler Serkan Hocam, 20 Şubat son tarih olup AYM’nin Cumartesi günü olan işlemi pazartesi aldığını varsayarak mı 22 Şubata tarih alındı:). Bir tebessüm ettik Sevgiler.

  Like

 8. Merhaba,
  Yarışma metnimizi bireysel başvuru formu formatında yazdık. Ancak başvuru formu internet pdf ‘si olduğu için başvuru formunun içine yerleştiremiyoruz.
  Başvuru formu formatında olması yeterli mi, yoksa çerçeveleri vs. ile birebir aynı mı olması gerekir?
  Teşekkürler

  Like

  1. Selamlar,

   Başvuru formunun birebir aynısı olması gerekmiyor. AYM için de, bizim için de içerik önemli. Dolayısıyla başvuru formunun içeriğine sahip bir formatta olması yeterli.

   Kolay gelsin, başarılar.

   Like

 9. Merhaba,
  Word – pdf ye örneğin Bahcesehir – BGKTL şeklinde mi yazmalıyız yoksa mail’in konu kısmına mı Bahcesehir – BGKTL şeklinde yazmalıyız?
  Eğer pdf dosyasına yazmayacak ise pdf dosyasının adı ne olmalı?
  Sevgiler.

  Like

 10. Merhaba, savunma da sadece bizlere sorular mi sorulacak yoksa biz de metnimizi savunacagiz
  ve briden fazla kişi savunma yapabilir mi?
  sevgiler.

  Like

  1. Selamlar,

   Finalde önce siz başvurunuzu anlatıyorsunuz. 20 dakika süreniz var. Anlatım sırasında veya sonrasında jüri üyeleri soru sorabilir. Birden fazla konusmaci olabilir. Ancak toplam süre değişmez.

   Saygılar.

   Like

 11. Merhaba Serkan hocam, öncelikle bu kadar güzel bir yarışma için tekrar teşekkür ederiz.
  Biz ekip olarak çok az fotoğraf çekilmişiz. Fakültemiz sitede yayınlanmak için fotoğraf istedi, acaba sizdeki fotoğraflara nasıl ulaşabiliriz?

  bir de arkadaslarimizdan kardelen ateşçinin soyadi ateşci, sitede yanlış yazılmış.
  Düzeltilme şansı var ise çok mutlu oluruz.

  Sevgiler.

  Like

 12. Merhaba hocam,
  Geçen yıl yarışmaya katılıp finale kalan gruplarda bulunan öğrenciler bu yıl yarışmaya tekrar katılabilir mi?

  Like

 13. KOLAY GELSİN HOCAM,
  -BİR ÜNİVERSİTEDEN TEK BAŞVURU OLMASI HALİNDE “BAŞVURU PDF DOSYASININ İSMİ” NE OLACAK, BAŞVURUCULARIN SOYİSİMLERİNİN İLK HARFLERİNE GEREK VAR MI..
  -BAŞVURUCULARDAN HERHANGİ BİRİNE AİT BİR MAİL ADRESİNDEN GÖNDERİLMESİ GEREKLİ VE YETERLİ Mİ..
  -VE BAŞVURU GK YA YOLLANIRKEN MAİL BAŞLIĞINA BİR ŞEY YAZMAK GEREKİYOR MU..

  Like

  1. Merhaba,

   Evet, dosyanın adı her halükarda Kurallarda belirtildiği yazılmalı.
   Herhangi bir mail adresinden gönderebilirsiniz.
   Mail başlığını dilediğiniz gibi belirleyebilirsiniz.

   Kolay gelsin, başarılar.

   Like

 14. İyi günler,
  Bu yıl ki paşalı olayında ilgili kanun yollarının tüketilmesi ele alınırken farazi olarak kanun yollarının tüketildiği düşünülüp başvuru bu şekilde mi yapılmalı yoksa olay metnine sıkı sıkıya bağlı kalarak mı devam edilmeli ?

  Like

 15. Merhaba,
  Başvuru formunu sadece mail yoluyla mı yollamamız gerekiyor.
  Sadece takım hakkında size ulaşan bilgi “Bahcesehir – BGKTL” bu şekilde mi olacak. ayrı bir şekilde takım hakkında isim ve iletişim bilgisine gerek var mı
  Üniversiteden tek grubun başvurması durumunda formunu göndermeden önce iletişim kişisi belirlenip GK’ye bidirilmesi gerekli mi?

  Like

  1. Merhaba,

   Evet formu sadece PDF formatında maille gönderiyorsunuz.

   Hayır takım. Hakkında başka bir bilgi istemiyoruz şimdilik. Finale çıkarsanız açık isimler ve öğrenci belgelerinizi isteyeceğiz.

   Tek takımın başvurması halinde İK belirlemek zorunda değilsiniz. Maili sadece GK’ye gönderebilirsiniz. Ancak başka bir takımın daha olduğu anlaşılırsa çok kısa bir sürede İK belirleyip, onun da hangi takımın yarışmacı olacağına karar vermesi gerekecek.

   Kolay gelsin, başarılar.

   Like

 16. Bir üniversiteden tek takımın katılacağı neye göre belirleniyor, bunu nereden öğrenebiliriz? Tek takım katılıyorsa dosya GK’ye gönderilecek denilmiş. İK elektronik ortamda duyurulur denilmiş, bu hangi elektronik ortamdır? Üniversitelerin kendi sayfası mı, reabb.org mu?

  Like

  1. İyi günler,

   Her üniversite yarışmada tek takımla temsil edilir. Bu, yarışmanın kuralı. Dolayısıyla GK tarafından belirlenmiş durumda. Ancak bir üniversitenin içinde birden fazla takım temsilci olmak istiyorsa inisiyatif İK’de. Temsilci takımın ne şekilde belirleneceğine o karar veriyor. Eğer fakültede tek bir takım varsa, bu durumda o takım doğrudan temsilci oluyor, İK’ye herhangi bir iş düşmüyor. Bu durumda takım belirlenen tarihte dosyayı GK’ye göndermekle yarışmaya katılmış oluyor. Eğer fakültede birbirinden habersiz birden fazla takım varsa ve bu nedenle dosyalar doğrudan GK’ye gönderildiyse derhal uyarıyoruz ve -varsa- İK’nin takımı belirlemesini istiyoruz; -yoksa- önce bir İK belirleniyor ve ardından hangi takımın temsilci olacağı bildiriliyor.

   Evet, elektronik ortamdan kast edilen web sayfası.

   Saygılarımızla

   Like

 17. Merhaba

  Kuralları yeni başvuru formuna adapte etmişsiniz ancak yeni form şekli itibari ile çok yer kaybettiriyor formu kullanmadan başvuru yapabilir miyiz?

  Üniversite adı ve soy isimler ekteki dosyanın ismi olacak. GK’ye (ve varsa İK’ye) göndereceğimiz e-postada metin kısmına mı isimler ve cinsiyetler yazılacak? E-postanın başlığı da yarışma başvurusu gibi bir şey olmalı o halde sanırım?

  Teşekkürler

  Like

  1. İyi günler,

   Hayır, başvuru formunu kullanmadan başvuru yapamazsınız. Kurallar bu konuda açık.

   Evet, üniversite adı ve soyadların baş harflerinden oluşan kısaltmayla dosyanızı kaydetmeniz gerekiyor. İsim ve cinsiyetleri ise mail’in metin kısmında yazacaksınız. E-posta’nın başlığı size kalmış.

   Kolaylıklar dileriz.

   Like

Leave a Reply to Serkan Köybaşı Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s